Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren har idag rundabordssamtal med företagsledare inom jordbruket och skogsbruket

Publicerad

Tid:
Plats: UD presscenter, Fredsgatan 6

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast idag måndag den 17 april kl. 12:30 via e-post till Ida Walderlo, [email protected]. Ange namn, redaktion och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Måndag den 17 april träffar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren aktörer i jordbruks- och skogsbrukssektorn för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp.

För att Sverige ska nå klimatmålen måste alla sektorer i samhället ställa om – från företag och organisationer till hushållen. För att nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045 behöver alla planera långsiktigt för att vi ska nå målen.

Dagens rundabordssamtal är ett led i regeringens arbete med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden. I det arbetet är dialogen med företagsledare central inom de sektorer som släpper ut mest och de sektorer som kan skapa förutsättningar för att alla ska kunna ställa om.

Klimat- och miljöministern och landsbygdsministern finns tillgängliga för media för att svara på frågor efteråt.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00