Kompetensförsörjning och demografiska utmaningar på agendan vid informellt EU-möte

Publicerad

Den 3-4 maj samlas EU:s social- och arbetsmarknadsministrar i Stockholm för ett informellt möte, som leds av Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Deltar gör också jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Under mötet kommer deltagarna bland annat diskutera hur bristande matchning mellan tillgänglig kompetens och arbetsgivarnas behov kan förebyggas i tider av omställning, och hur hållbart socialt skydd kan skapas i ljuset av en demografisk utveckling med åldrande befolkning.

– Kompetensförsörjning är centralt för europeisk tillväxt och välfärd i tider av gröna och digitala omställningar i ekonomin. Utbildning är avgörande för att skapa god matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Det svenska ordförandeskapet lyfter frågor om EU-ländernas äldre och åldrande befolkningar högt upp på agendan under våren. Vi lever ett aktivare och friskare liv allt högre upp i åldrarna vilket är en mycket positiv utveckling som skapar många möjligheter. Det förutsätter i sin tur hållbara sociala trygghetssystemen. Jag är därför glad över att vi ministrar i rådet får möjlighet att diskutera dessa frågor med kommissionen och parlamentet men även med arbetsmarknadens parter och civilsamhället, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utöver ministrar från EU:s medlemsstater kommer bland annat EU-kommissionärer, Europaparlamentet, ministrar från Eftaländerna och företrädare för arbetsmarknadens parter och civilsamhället att delta i mötet.

Under mötet kommer bland annat Sveriges modell för omställning och trygghet, det så kallade omställningspaketet, att presenteras för mötesdeltagarna. De svenska arbetsmarknadsparterna kommer också hålla en utställning i anslutning till möteslokalen.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham