Hoppa till huvudinnehåll

De svenska kostråden ska uppdateras

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att, utifrån det näringsfysiologiska underlaget i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 (NNR2023), uppdatera de svenska kostråden. Uppdateringen av NNR2023 har föregåtts av en process där man även eftersträvat att tillvarata miljömässiga aspekter i rekommendationerna. Efter att ha tagit del av rapportutkast och remissvar anser regeringen att rekommendationerna måste kompletteras med fler perspektiv och ytterligare analyser genomföras. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2024.

Den 20 juni lanseras de nya nordiska näringsrekommendationerna 2023 (NNR2023). Eftersom det är första gången som miljöfrågor, utifrån ett globalt och nordiskt perspektiv, inkluderats i NNR är det betydelsefullt att få en analys av dessa utifrån en svensk kontext. Kritik av dessa aspekter av NNR23 har framförts ifrån bland annat Jordbruksverket och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Mer kunskap om hur de nya miljörekommendationerna skulle samspela med våra nationella förutsättningar är därför önskvärt.

– Inte minst blir detta viktigt när man sätter frågan om livsmedelsproduktion och konsumtion i relation till det pågående ryska aggressionskriget mot Ukraina och hur det slagit mot de internationella leveranskedjorna. Vi har ett ansvar att kunna säkerställa att vår befolkning har tillgång till en näringsriktig kost i såväl fredstid som kristid, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Livsmedelsverket får därför i uppdrag att uppdatera de svenska kostråden med hänsyn till de nationella förutsättningarna. Livsmedelsverket ska särskilt beakta hur kostråden, utöver att stärka folkhälsan, kan bidra till försörjningsförmåga i händelse av kris, fördelarna med animalieproduktion samt vilka livsmedel vi har goda naturgivna förutsättningar att producera i Sverige. I uppdraget ingår även att analysera de miljömässiga hållbarhetsaspekterna som har integrerats i NNR, möjliga konsekvenser samt komplexiteten som finns mellan olika avvägningar.

– Utifrån vårt nationella perspektiv skulle Sverige behöva gå mot att öka sin animalieproduktion – inte minst för att kunna hävda och restaurera betesmarker. Nötköttsproduktion är just en sådan produktionsform som vi har goda naturgivna förutsättningar för – och då är det rimligt att detta också sätter sin prägel på vår kosthållning. Därför behöver de aspekterna rymmas i kommande svenska kostråd. Mer närproducerat – helt enkelt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Uppdraget kring analysen ska redovisas senast 30 april 2024. Vidare under 2024 ska de svenska kostråden uppdateras.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson

Bakgrund om NNR

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är ett samarbete mellan de nordiska länderna inom ramen för Nordiska ministerrådet. I rekommendationerna fastställs riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderade intag av näringsämnen. Rekommendationerna baseras på ett vetenskapligt underlag och beskriver de matvanor som är bra för hälsan och de används som underlag vid framtagande av nationella kostråd. Inför denna uppdatering har man för första gången även tittat på att inkludera miljö- och klimatmässiga hållbarhetsaspekter i rekommendationerna.

Laddar...