Pressmeddelande från Socialdepartementet

Patientrådets ledamöter för kommande period är utsedda

Publicerad

Sjukvårdsministern har förordnat 13 ledamöter för patientrådets tredje mandatperiod, juli 2023 - juni 2025.

– Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Jag ser fram emot fortsatt dialog, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Rådet träffas tre gånger per halvår under ledning av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Till ett av dessa tre möten bjuds även patient- och närståendeorganisationer som inte är förordnade ledamöter i patientrådet in.

Sjukvårdsministern har den 22 juni beslutat om patientrådets 13 ledamöter för den tredje mandatperioden, juli 2023 - juni 2025. Beslutet fattades efter att 13 utvalda organisationer bjudits in att nominera representanter.

Ledamöterna är:

Conny Allaskog, Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Pia Delin, Mag- och tarmförbundet
Flemming Holmgaard Kristensen, Svenska Diabetesförbundet
Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer 
Therese Leijon, Ung Cancer
Lise Lidbäck, Neuroförbundet
Tina Norgren, Psoriasisförbundet
Mikaela Odemyr, Astma- och Allergiförbundet
Eva Sandström, Anhörigas Riksförbund
Marie Sten, Funktionsrätt Sverige
Åsa Strahlemo, DHR
Maria Westerlund, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter