Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för att förstärka förlossningsvården under sommaren

Publicerad

Regeringen har beslutat om ännu en förstärkning av förlossningsvården och avsätter därmed ytterligare 100 miljoner kronor till regionerna.

– Regeringen har vidtagit flertalet åtgärder för att stärka landets förlossningsvård men anser att ytterligare resurser krävs. Därför stöttar vi nu regionerna med ytterligare medel under 2023. Medlen kan gå till insatser som stärker arbetsmiljön, nya arbetssätt och bemanning säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Det finns fortsatta utmaningar i förlossningsvården när det gäller tillgänglig, jämlik och personcentrerad vård. Det finns väsentliga skillnader i processer och resultat mellan regioner och förlossningskliniker. Brister i arbetsmiljön och en stor generationsväxling har gjort att kompetensförsörjningen av barnmorskor inom förlossningsvården är en stor utmaning. 

Totalt har 8,5 miljarder kronor fördelats till insatser för att stärka regionernas förutsättningar att utveckla och förbättra förlossningsvården under perioden 2015–2022. Regeringen har under 2023 tagit initiativ till en förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa som omfattar 1,7 miljarder kronor. Ytterligare 100 miljoner kronor betalas nu ut till regionerna för att förstärka förlossningsvården under sommaren. Medlen kommer att fördelas till regionerna utifrån befolkningsmängd.

 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter