Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Extra statsbidrag till kommuners och regioners hbtqi-arbete

Publicerad

Regeringen ökar nu stödet till kommuner och regioner som arbetar för att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela ett extra statsbidrag på 1,5 miljoner kronor.

Socialstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation. Statsbidragen för 2023 är redan beviljade och uppgår till 4,6 miljoner kronor. Regeringen utökar nu stödet för 2023 med ytterligare 1,5 miljoner kronor. 

- Hbtqi-personer drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Därför skjuter regeringen till extra pengar till kommuner och regioner som arbetar för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Statsbidraget kan betalas ut till dem som redan ansökt om och beviljats medel för 2023. Det kan ges för projekt som syftar till att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner. Statsbidraget kan även ges till projekt som främjar fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi-personer.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson