Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om HPV-vaccin till fler pojkar och män

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ska utreda behov och kostnader för att erbjuda vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till de pojkar och män som inte erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Myndigheten ska också utreda behov och kostnad för ett särskilt erbjudande om vaccination mot HPV till män som har sex med män (MSM) transpersoner och personer som lever med hiv.

- Preventiva åtgärder för att förebygga cancer kommer alltid vara mer effektivt än behandling. Att alla barn i årskurs fem, och kvinnor födda mellan 1994–1999, erbjuds vaccination mot HPV är därmed en mycket viktig insats i det preventiva arbetet mot cancer. Vi vill nu utreda om det finns behov av att även erbjuda vaccination till pojkar och män som inte erbjudits vaccination i skolan, och om det finns behov av ett särskilt vaccinationserbjudande till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med HIV, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sedan 2010 har vaccination mot HPV ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs fem. Till följd av ökad kunskap om HPV-orsakade cancerformer som även drabbar män, samt om de positiva effekterna som uppnås genom att vaccinera både pojkar och flickor, erbjuds sedan höstterminen 2020 även pojkar i årskurs fem vaccinationer. Sedan 2021 erbjuds kvinnor i tjugoårsåldern s.k. catch-up vaccination mot HPV.

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att utreda behovet av att erbjuda catch-up-vaccination mot HPV även till pojkar, män, MSM, transpersoner och personer som lever med hiv.

Regeringen har i sin överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om en jämlik och effektiv cancervård 2023 avsatt 25 miljoner kronor för att utrota livmoderhalscancer.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun