Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda behov och kostnader i fråga om vaccination mot humant papillomvirus Diarienummer: S2023/02369

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda behov av och kostnader för att erbjuda s.k. catch-up vaccination mot humant papillom-virus, förkortat HPV, till pojkar respektive män som inte har erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 juni 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.