Hoppa till huvudinnehåll

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Publicerad

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Ladda ner:

Syftet med båda satsningarna är att möta de fortsatt stora kompetensbehoven i hela Sverige, möjliggöra omställning och främja matchning på arbetsmarknaden. Satsningarna kan leda till att flera personer utbildar sig till exempelvis undersköterska, batteritekniker eller lokförare.

- Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Satsningen på yrkesutbildning, både inom regionalt yrkesvux och inom yrkeshögskolan, är viktiga delar för att individer ska komma i arbete och för att stärka integrationen av utrikes födda, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister.

- Arbetsmarknadens behov ska styra vilka utbildningar som ska genomföras. Tillgång till personal med rätt kompetens är viktig för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att fortsatt attrahera nya näringslivsinvesteringar, säger utbildningsminister Mats Persson.

Satsningarna motsvarar cirka 16 500 ytterligare helårsplatser i regionalt yrkesvux under 2024. Det statliga stödet för regionalt yrkesvux motsvarar för 2023 cirka 65 000 helårsplatser. För yrkeshögskolan beräknas satsningen innebära cirka 3 000 nya helårsplatser för 2024, cirka 3 000 nya helårsplatser för 2025 och cirka 7 000 fler helårsplatser årligen från och med 2026. Det statliga stödet för yrkeshögskoleutbildning motsvarar för 2023 cirka 50 000 helårsplatser.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...