Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om mindre myndigheters uppgifter och organisering

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över mindre myndigheters uppgifter och organisering. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för regeringens styrning samt att främja en välfungerande statsförvaltning med hög kostnadseffektivitet och hög samhällsekonomisk effektivitet. Utredningen är ett steg mot regeringens ambition om att antalet myndigheter ska minska.

Många myndigheter är små och har avgränsade uppgifter. Mindre myndigheter kan ha vissa fördelar genom att de kan specialisera sig och har inte ett lika stort behov av samordning inom myndigheten. Samtidigt har de svårare än stora myndigheter att uppnå stordriftsfördelar och har relativt sett högre kostnader. De kan också ha utmaningar med att upprätthålla nödvändig kompetens för att följa de regelverk som gäller för alla myndigheter. Det finns utifrån detta anledning att genomföra en översyn av de mindre myndigheternas verksamhet, uppgifter och organisering.

– Det är regeringens ansvar att organisera statsförvaltningen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Många mindre myndigheter står inför liknande utmaningar när det gäller kostnader och resurser. Regeringen behöver därför ta ett samlat grepp för att säkerställa att statsförvaltningen är organiserad på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skattemedel används där de gör mest nytta, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen omfattar förvaltningsmyndigheter som har upp till 100 årsarbetskrafter. Utredningen ska bl.a. analysera myndigheternas uppgifter utifrån vad som ligger i det offentliga åtagandet, och eventuella överlappningar i uppgifterna. Utifrån analyserna ska utredningen föreslå vilka myndigheter eller delar av myndigheter som bör avvecklas, samt till vilken eller vilka myndigheter som eventuellt kvarvarande uppgifter bör överföras. Översynen omfattar inte universitet och högskolor, myndigheter som leds av en nämnd eller vars uppgifter anges i grundlag. Eftersom domstolar inte är förvaltningsmyndigheter så omfattas de inte av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...