Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att se till att AP-fonderna förblir välskötta

Publicerad

En utredare får i uppdrag att se över AP-fondernas verksamhet för att modernisera och effektivisera förvaltningen av pensionsfonderna. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2024.

En utredare ska se över de administrativa bestämmelserna som reglerar AP-fondernas verksamhet. Syftet är att utreda och lämna förslag på åtgärder för att modernisera och effektivisera den samlade förvaltningen av buffertkapitalet.

Utredningen ska ske internt inom Finansdepartementet, en så kallad bokstavsutredning. Departementsrådet Tord Gransbo blir utredare. Arbetet är förankrat med Pensionsgruppen som ställer sig bakom inriktningen.  

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.