Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Polismyndigheten och Försvarsmakten att intensifiera sitt samarbete

Publicerad

Regeringen har fattat beslut att ge Försvarsmakten och Polismyndigheten i uppdrag att omgående fördjupa sitt samarbete. Det kan till exempel innebära att Försvarsmakten ställer personal och utrustning till Polismyndighetens förfogande. Samarbetet ska ske inom de områden där Försvarsmakten i enlighet med befintlig lagstiftning kan lämna stöd till polisen.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och nivån på de kriminella gängens våldsanvändning saknar motstycke. Polisen arbetar dag och natt för att trycka tillbaka den grova brottsligheten och upprätthålla tryggheten i Sverige. Vi behöver därför kraftsamla för att ge stöd till polisen.

– Skjutningarna och sprängningarna är de brutalaste uttrycken för en systemhotande brottslighet. När den inre säkerheten i landet hotas på det sättet är det viktigt att Försvarsmakten kan stödja Polismyndigheten. På kort sikt handlar det om att stärka stödet inom ramen för dagens regler. När det gäller den längre sikten avser regeringen återkomma med förslag på hur lagen kan ändras så att polisen kan få stöd i fler situationer än i dag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Kan Försvarsmakten underlätta för polisen att bekämpa systemhotande brottslighet så som gängkriminalitet finns det en vilja att göra det. Därför har regeringen beslutat om uppdrag att fördjupa samarbetet och även att analysera och redovisa eventuella hinder för ett effektivt samarbete mot gängkriminaliteten, säger försvarsminister Pål Jonson.

Försvarsmakten har personal med särskild kompetens och även särskilda resurser. Uppdraget till myndigheterna är att se om man utifrån gällande regelverk kan accelerera samarbetet. Det fördjupade samarbetet ska ske på områden där det bidrar positivt till att bekämpa den systemhotande brottsligheten och där Försvarsmakten kan lämna stöd till polisen i enlighet med befintligt regelverk. I uppdraget ingår även att analysera och redovisa eventuella hinder för ett effektivt och ändamålsenligt operativt samarbete inom arbetet med att bekämpa gängkriminalitet samt lämna förslag på hur dessa hinder kan undanröjas. 

I dag kan Försvarsmakten lämna stöd till Polismyndigheten till exempel enligt lagen om skydd mot olyckor. Försvarsmaktens resurser används bland annat som stöd till polisen vid eftersök av försvunna personer, tekniska undersökningar och omhändertagande av explosiva varor. Försvarsmakten kan även ge stöd med helikoptertransporter i samband med olika insatser. Hjälp till polisen från Försvarsmakten som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda är begränsat till vissa situationer vid terrorismbekämpning. 

Uppdraget innebär att omgående fördjupa samarbetet. Polismyndigheten och Försvarsmakten ska även delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 2 april 2024 och slutredovisa uppdraget senast den 15 oktober 2024.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...