Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medel till Drottningholms Slottsteater för kulturarvsbevarande åtgärder

Publicerad

Regeringen har i dag, den 9 november 2023, beslutat att tilldela Drottningholms Slottsteater medel för kulturarvsbevarande underhåll och åtgärder.

Drottningholms Slottsteater har en unik särställning bland världens historiska teatrar. Regeringen anser därför att det är angeläget att bidra till att vårda och tillgängliggöra det kultur- och världsarv som Drottningholms Slottsteater utgör.

Regeringen har därför i dag beslutat att Stiftelsen Drottningholms Slottsteater får 1 780 000 kronor för att inleda planerade kulturarvsbevarande åtgärder, så som konservering av teaterns originalkulisser. Syftet med åtgärderna är att bevara teatern och dess unika kulturmiljö för eftervärlden. 

Drottningholms Slottsteater

Drottningholms Slottsteater är en nationell institution med uppdrag och anslag från regeringen. Teatern är en del av Världsarvet Drottningholm. Teatern uppfördes 1766 och är ur ett internationellt perspektiv en unik byggnad. Det är den enda 1700-talsteatern i världen som fortfarande använder originalscenmaskineriet regelbundet.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson