Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen har förordnat ny dispaschör

Publicerad

Regeringen har i dag förordnat Paula Bäckdén till dispaschör. Hon är advokat och sedan 2011 biträdande dispaschör. Paula Bäckdén blir Sveriges första kvinnliga dispaschör sedan posten inrättades 1752.

Paula Bäckdén är advokat och har doktorerat i sjö- och transporträtt. Hon har tidigare varit adjungerad ledamot i Hovrätten i västra Sverige.

Förordnandet gäller från 22 december 2023 och sex år framåt.

Paula Bäckdén blir Sveriges första kvinnliga dispaschör sedan posten inrättades 1752.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl

Fakta

Sveriges dispaschör är en opartisk person som yrkesmässigt gör haveriutredningar efter incidenter till sjöss. Dispaschören avgör tvister mellan redare, lastintressenter och försäkringsgivare. Avgöranden kan överklagas till allmän domstol. Regeringen förordnar dispaschör och biträdande dispaschör efter förslag från Domarnämnden. Förordnandet gäller i vanligtvis sex år.