Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI

Publicerad

EU har nått en viktig överenskommelse för att komma ett steg närmare en gemensam reglering för artificiell intelligens (AI). Sent den 8 december kom ministerrådet, genom det spanska ordförandeskapet, tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om viktiga frågor i förhandlingen kring den kommande AI-förordningen.

Regleringen fokuserar på användningsområden för AI-system som antingen anses som förbjudna områden eller anses utgöra högrisk men får användas med tydliga transparens- och tillsynskrav. Resterande användningsområden regleras inte. Det återstår nu endast mindre tekniska frågor innan beslut kan fattas om EU:s AI-förordning.

– Det är mycket angeläget att EU kommer fram med gemensamma regler för AI-produkter. Vi kan inte ha 27 separata lagstiftningar för en så viktig teknik som artificiell intelligens. Ett gemensamt synsätt och en gemensam reglering är positivt för såväl svensk som europeisk innovation och konkurrenskraft, säger civilminister Erik Slottner.

Inom högriskområden regleras bland annat AI-användning för livsavgörande beslut så som för studier och anställning. Även system för biometrisk identifiering för till exempel brottsbekämpning definieras som högriskområde.

Förbjudna områden inkluderar medveten manipulation av barn och andra känsliga grupper, samt så kallad social poängsättning med hjälp av AI. Även biometriskt fjärridentifiering i realtid på allmän plats är förbjudet, men med vissa undantag för brottsbekämpning och brottsprevention.

Den slutliga överenskommelsen har berört ett antal frågor som varit svåra att komma överens om mellan lagstiftningspartner, bland annat

  • Nivå för reglering av globalt utvecklade s.k. grundläggande AI-modeller för generella ändamål, sådana modeller som bland annat ChatGPT bygger på.
  • Generella undantag för användning av AI-system för brottsbekämpande myndigheter bland annat biometrisk fjärridentifiering i realtid på allmän plats.
  • Ansvarsfördelning för kontroll- och styrning mellan EU-nivå och nationell nivå.

Förhandlingen hittills

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till EU-gemensamma regler för AI-system i april 2021.

Regleringen syftar till att enbart gälla användningsområden för AI-system som antingen anses som förbjudna områden eller anses utgöra högrisk men får användas med tydliga transparens- och tillsynskrav. Resterande användningsområden regleras inte.
Inom högriskområden regleras bland annat AI-användning för livsavgörande beslut så som för studier och anställning. Även system för biometrisk identifiering definieras som högriskområde.

Förbjudna områden inkluderar medveten manipulation av barn och andra känsliga grupper, samt s.k. social poängsättning med hjälp av AI. Även biometriskt fjärridentifiering i realtid på allmän plats är förbjudet, med vissa undantag för brottsbekämpning och brottsprevention.

Ministerrådet antog en allmän riktlinje i december 2022.
EU-parlamentet antog en ståndpunkt i mitten av juni som inkluderade strikta regler för framtida risker med globala AI-system, men även transparenskrav för upphovsrättsligt material.

Spanska ordförandeskapets ambition är att nå politisk överenskommelse under sitt ordförandeskap och har pressat på trots meningsskiljaktigheter mellan ministerrådet och EU-parlamentet.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...