Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler arbetslösa ska flytta för att få jobb

Publicerad

Vi har över 400 000 arbetslösa i Sverige. Samtidigt letar arbetsgivare från hela landet med ljus och lykta efter kompetenta medarbetare. Den som är arbetslös måste vara beredd att flytta eller byta yrke för att få jobb. Arbetsförmedlingen får nu i uppdrag att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetssökande. Det framgår av regeringens beslut om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

– Behovet av inflyttad personal är ofta stort vid företagsetableringar och företagsexpansioner, inte minst kopplat till den gröna omställningen av ekonomin. Därför behöver den geografiska och yrkesmässiga rörligheten öka. Vi har hög arbetslöshet i vissa delar av landet medan andra skriker efter arbetskraft, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingen ska öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetssökande. Det innebär att den som är arbetslös ska vara beredd att flytta inom landet eller byta yrke. De arbetssökande ska erbjudas stöd i form av bland annat platsförslag och platsanvisning.

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2024 redovisa åtgärder för ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet genom stöd och kontroll, där arbetskraftsbehov som uppstår vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner särskilt ska beaktas. Myndigheten ska också redovisa en uppföljning av handlingsplanernas innehåll, resultat av vidtagna åtgärder, särskilt hur åtgärderna har bidragit till förbättrad kompetensförsörjning, samt hur myndigheten avser att utveckla arbetet.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...