Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förenkla deltagandet för företag och idéburen sektor i offentlig upphandling

Publicerad

Regeringen har beslutat om Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2024. Myndigheten får flera nya uppdrag som syftar till att förbättra konkurrensen i offentlig upphandling och identifiera åtgärder som kan förenkla för företag samt underlätta för idéburna aktörer att delta i offentlig upphandling.

– Inom ramen för den översyn på upphandlingsområdet som regeringen har arbetet med har det framkommit att företagen upplever att det är krångligt att delta i offentlig upphandling. Inte minst för små företag och idéburen sektor. Konkurrensen behöver öka och det behöver bli mer attraktivt för företag att göra affärer med offentlig sektor, säger civilminister Erik Slottner.

Upphandlingsmyndigheten ska analysera möjligheterna att förbättra konkurrensen på den offentliga marknaden genom att öka användningen av utvärderingsmodeller där inte enbart pris utan även kvalitet bedöms. Myndigheten ska även identifiera hinder mot en ökad användning av sådana utvärderingsmodeller, bland annat genom att inhämta synpunkter från upphandlande myndigheter och enheter samt näringslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Regeringen ger också myndigheten i uppdrag att identifiera åtgärder som kan förenkla för företag att delta i offentlig upphandling, inklusive vilka hinder och möjligheter som finns i myndighetens eget stödarbete. Myndigheten ska även bedöma vilka åtgärder som skulle ge störst effekt. Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit i sitt eget stödarbete för att förenkla för företag att delta i offentlig upphandling. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 mars 2025 och slutredovisas senast den 15 mars 2026.

Myndigheten ska även ta fram en vägledning och genomföra utbildnings- och rådgivningsinsatser till kommuner och idéburna aktörer i syfte att underlätta tillämpningen av upphandlingsreglerna när kommunerna köper tjänsten skyddat boende från sådana aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025.

– Att underlätta för idéburen sektor kan ske på olika sätt. Min uppfattning är att det finns möjligheter med gällande regelverk men att de möjligheterna används för lite. Jag vill att Upphandlingsmyndigheten i högre utsträckning ska bidra till att idéburna aktörers arbete och att deras särskilda potential tas till vara, säger civilminister Erik Slottner.

Sedan årsskiftet finns det exempelvis en möjlighet för upphandlande organisationer att reservera deltagande i upphandling och rätten att delta i valfrihetssystem för idéburna aktörer. Även direktupp­handlings­gränserna för sociala tjänster har höjts avsevärt.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...