Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen driver på omställningen till en mer cirkulär textilhantering

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ställa krav på separat insamling av textilavfall. Detta är ett steg mot en mer cirkulär hantering av textilier i Sverige och innebär bland annat att kommunerna ska samla in hushållens textilavfall separat. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2025.

I Sverige konsumeras cirka 14 kg textil per person och år varav kläder utgör cirka 10 kg. Enligt Naturvårdsverket är andelen textilavfall som materialåtervinns mindre än en procent i Sverige. Beslutet om separat insamling av textil syftar till att mer textilier ska återanvändas och återvinnas.

– Textilier och textilavfall måste återvinnas på ett mer ansvarsfullt sätt, eftersom de orsakar stora skador både på miljön och de bidrar också till att förvärra klimatförändringarna i hela världen. Det är helt ohållbart. Därför ser vi nu till att råmaterialet från kläder och andra textilprodukter återvinns på ett bättre sätt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Att öka livslängden på redan producerade produkter och att använda textilavfall som en viktig resurs kommer ge positiva konsekvenser för miljö och klimat, både globalt och nationellt. Regeringen ger även kommunerna ansvar för att informera om vikten av att hushålla med råvaror och energi, så att textil återanvänds eller att textilavfall förebyggs.

– Vi måste ta tillvara på de resurser vi har, minska utvinningen av nya råvaror och minska våra avtryck på miljön och klimatet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I somras föreslog EU-kommissionen en ändring av avfallsdirektivet som innebär att medlemsstaterna ska införa ett producentansvar för textilier, textilrelaterade produkter och skor. Detta förslag ska nu förhandlas inom unionen och när arbetet är färdigt kommer de nationella bestämmelserna behöva ses över på nytt.

Regeringens avser att i framtiden följa upp och utvärdera huruvida de regler som har beslutats idag bidrar till en ökad cirkulär textilhantering.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...