Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Spelinspektionen får nya uppdrag för att bekämpa kriminell verksamhet och stärka konsumentskyddet

Publicerad

Regeringen ger Spelinspektionen nya uppdrag i regleringsbrevet för 2024 för att bekämpa olicensierad spelverksamhet och matchfixning samt att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden.

Regeringen har under det senaste året vidtagit flera åtgärder för att stärka den svenska spelregleringen. Spelinspektionen har till exempel fått ytterligare verktyg för att motverka olicensierad spelverksamhet. Myndighetens anslag för 2024 kommer även att ökas med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning.

Regeringen ger nu Spelinspektionen i uppdrag att utveckla tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning. Spelinspektionen uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2025.

– Regeringen har gett Spelinspektionen bättre förutsättningar att vässa tillsynen och utveckla arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning. Det är viktigt för att upprätthålla ett starkt konsumentskydd på spelområdet och för att bekämpa kriminell verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Regeringen ger också Spelinspektionen i uppdrag att utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden samt att kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras. Uppdragen ska redovisas senast den 1 oktober 2024 respektive den 31 januari 2025.

Förklaring av begrepp

Kanaliseringsgraden, det vill säga den andel av svenskarnas spelande som sker inom licenssystemet, är ett sätt att beskriva hur stor den offentliga kontrollen är över spelmarknaden.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...