Hoppa till huvudinnehåll

Historisk satsning på kartläggning och främjande av mineralutvinning

Publicerad

Regeringen ger Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att förstärka sitt arbete med att kartlägga malmpotentiella områden. Syftet är att trygga försörjningen av mineral och metaller som är kritiska för samhällets funktion samt att bidra till den tekniska utvecklingen och omställningen till grön energi.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 beslutat om ett tillskott på 70 miljoner kronor till SGU för att myndigheten ska utveckla sitt arbete med att främja mineralutvinning i Sverige. Regeringen beslutar nu att 46 miljoner kronor av dessa medel ska användas till att förstärka SGU:s kartläggning av malmpotentiella områden.

– Genom detta uppdrag gör regeringen den största satsningen på flera decennier för att kartlägga malmpotentiella områden i Sverige. Det visar att arbetet med att stärka och utveckla svensk mineralnäring är en prioriterad fråga för regeringen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

En säker, trygg och hållbar mineral- och metallförsörjning är avgörande för samhällets utveckling och beredskap samt en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen. 

Uppdraget till SGU ligger i linje med EU:s industristrategi och kritiska råmaterialakt som anger att tillgången på metaller och mineral framöver kommer att vara en strategisk säkerhetsfråga för EU. Sverige har stor potential att utvinna de metaller som spelar en nyckelroll i Europas industriprocesser. I nuläget är dock Sverige underprospekterat. En förstärkt kartläggning av de metaller och mineral som finns i Sverige kommer att främja intresset för prospektering och innebär därmed grunden för uppbyggnaden av säkra och hållbara värdekedjor för kritiska råvaror.

Regeringen beräknar att 46 miljoner kronor per år 2025–2026 kommer att avsättas för uppdraget, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för anslaget.

Prospektering

Prospektering innebär geologiska undersökningar av berggrunden i syfte att hitta utvinningsbara mineral och metaller.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...