Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt uppdrag för att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata

Publicerad

Regeringskansliet har utsett Mats Nilsson till att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Uppdraget innebär att ge förslag på åtgärder som kan tillgängliggöra hälsodata i hela vårdkedjan för både hälso- och sjukvård och tandvård.

Ladda ner:

Regeringen har en målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar. Uppdraget till utredaren innebär att analysera och föreslå åtgärder som möjliggör en nationell digital infrastruktur för hela hälso- och sjukvården, med fokus på de rättsliga förutsättningarna, samt analysera och ta fram förslag kopplade till en kommande EU-förordning om ett europeiskt hälsodataområde, EHDS.

Mats Nilsson är avdelningschef på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Han har tidigare bland annat varit stabschef på E-hälsomyndigheten och har erfarenhet från flera utredningar i Regeringskansliet.

– En nationell digital infrastruktur för hälsodata ökar kvaliteten i vården och förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kommer det att minska den administrativa bördan för vårdpersonalen. Men utmaningarna är stora och kräver omfattande arbete, också i takt med att förslag på EU-nivå är på väg och behöver förberedas. Det är därför glädjande att Mats Nilsson nu kommer in med sin stora erfarenhet för att ta sig an det här uppdraget, säger socialminister Jakob Forssmed.

Hälsodata handlar till exempel om information relaterad till hälsa, vård eller livssituation för en individ eller en grupp. Ofta avses sådana uppgifter om enskilda individers hälsa som samlas in och lagras digitalt. Det kan exempelvis vara journalanteckningar eller uppgifter om läkemedel som skrivits ut på recept. Utredningen tillsätts mot bakgrund av att det i Tidöavtalet framgår att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional och för tandvård, oavsett huvudman. Regeringen har också nyligen utsett Tomas Werngren som nationell samordnare för digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Samordnarens uppdrag är att bistå regeringen genom att informera om regeringens arbete med en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och att genom en nära dialog med berörda aktörer förbereda för införandet av denna infrastruktur.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...