Regeringen ger nya uppdrag för utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge länsstyrelserna i Västra Götalands och Östergötlands län i uppdrag att se över förutsättningarna för två nya havsbaserade vindkraftparker – Västvind och Dyning. Dessutom ska Sveriges geologiska undersökning (SGU) utreda möjligheterna för undervattenskablar till anläggningarna.

Regeringen har fått in flera nya tillståndsansökningar om havsbaserade vindkraftsparker. Länsstyrelserna i Västra Götalands och Östergötlands län får nu i uppdrag att bereda två av dem. Det handlar om ansökningarna för vindkraftsparkerna Västvind och Dyning.

- Det pågår nu ett intensivt och omfattande arbete på flera länsstyrelser runt om i landet och inom Regeringskansliet för att bereda alla ansökningar som har inkommit från aktörer som vill bygga nya havsbaserade vindkraftsparker. Vi behöver mer än fördubbla elproduktionen till år 2045 för att klara klimatomställningen, så ansökningarna är mycket välkomna, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Västvind planeras att byggas utanför Kungälv och Öckerö i Västerhavet inom dels Sveriges ekonomiska zon, dels territorialhavet. Beredningsuppdraget för Västvind avser ansökan för den del av verksamheten som ligger inom den ekonomiska zonen. Beredningen av ansökan för verksamheten inom territorialhavet hanteras av mark- och miljödomstolen. Dyning planeras att byggas mellan den östgötska skärgården och Gotland i Östersjön, inom Sveriges ekonomiska zon.

Regeringen har även beslutat att ge SGU i uppdrag att bereda ansökningar om tillstånd att lägga ut undervattenskablar för vindkraftparkerna Västvind och Dyning samt den redan tillståndsgivna parken Galene utanför västkusten.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg