Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker arbetet inom demensområdet genom höjt bidrag till Svenskt Demenscentrum

Publicerad

Svenskt Demenscentrum har ett årligt statsbidrag på 12,7 miljoner kronor. Regeringen har beslutat att höja statsbidraget med 3 miljoner kronor. Höjningen stärker bland annat centrumets förutsättningar att ta fram stöd och verktyg som medarbetare kan använda i vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Svenskt Demenscentrum (SDC) är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor och arbetar sedan 2008 med att bland annat samla, strukturera och sprida kunskap för en positiv utveckling av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. I och med regeringens höjning uppgår det årliga statsbidraget till 15,7 miljoner kronor.

– Cirka 150 000 människor i Sverige lever med en demenssjukdom och varje år insjuknar uppåt 25 000 personer. Demens är därmed en av de stora folksjukdomarna och det är viktigt att vi har fortsatt fokus på att utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Att regeringen nu höjer statsbidraget till Svenskt Demenscentrum är en viktig del av regeringens satsningar inom demensområdet, säger Anna Tenje, äldre-och socialförsäkringsminister. 

Att stärka vården och omsorgen för personer med demenssjukdom är ett prioriterat område för regeringen. Under 2023 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi. Underlaget ska ligga till grund för regeringens arbete med att utveckla den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom. Underlaget ska omfatta demenssjukdomar och andra kognitiva sjukdomar som Socialstyrelsen bedömer som relevanta i sammanhanget samt väsentliga aspekter av såväl omsorg som hälso- och sjukvård och tandvård för personer med demenssjukdom. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...