Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning lämnar förslag för stärkt skydd för offentliganställda

Publicerad

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet har i dag överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslås bland annat skärpta maxstraff för våld eller hot mot tjänsteman och att förolämpning mot tjänsteman införs som ett nytt brott.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och lämna författningsförslag i syfte att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Uppdraget har omfattat såväl vissa straffrättsliga frågor som åtgärder för att minska exponeringen av offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder samt stärka skyddet för uppgifter om offentliganställda och deras närstående.

– Samhället måste tydligt markera att vi inte accepterar att våra offentliga beslutsfattare blir utsatta för våld, hot, trakasserier eller förolämpningar. Det är därför glädjande att regeringen i dag har tagit emot förslag som på flera sätt stärker det straffrättsliga skyddet för tjänstemän. De här förslagen är även ett viktigt steg i arbetet med att minska offentliganställdas utsatthet. Förslagen kommer nu att skickas på remiss och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.  

Utredningen föreslår ett flertal straffrättsliga förändringar. Bland annat att

  • bestämmelserna om våld eller hot mot tjänsteman ska utvidgas och förtydligas, exempelvis genom att tillämpningsområdet för hot mot tjänsteman utvidgas till att omfatta inte bara hot om våld utan även hot om andra brottsliga gärningar,
  • maximistraffen skärps för bland annat våld eller hot mot tjänsteman från fängelse i två år till fängelse i tre år,
  • ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs, och
  • upprepade fall av våld eller hot mot tjänsteman, angrepp mot tjänsteman och förolämpning mot tjänsteman ska kunna utgöra olaga förföljelse.

Utredningen lämnar även ett förslag som innebär att det i vissa fall ska vara möjligt att underlåta att ange beslutsfattarens namn i en underrättelse om ett beslut. För den brottsbekämpande verksamheten lämnas ett alternativt förslag som innebär att vissa polisanställda i undantagsfall ska kunna använda sig av ett tjänstgöringsnummer i stället för namn.

Vidare lämnar utredningen förslag som rör sekretess inom den personaladministrativa verksamheten och uppgifter om polisstudenter.

Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...