Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

Publicerad

Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år.

Ladda ner:

– Trots ett relativt försvagat konjunkturläge är det många arbetsgivare som letar efter kompetenta personer att anställa. Blir man av med jobbet ska man vara redo att flytta eller utbilda sig. Vissa delar av landet skriker efter personal samtidigt som arbetslösheten ökar. Det går inte ihop, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Konjunkturinstitutet visar i sin Konjunkturbarometer att företagen och hushållen har en relativt dyster syn på svensk ekonomi, även om det skett en viss förbättring i januari jämfört med de sista månaderna 2023. Samtidigt visar Statistiska Centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning att arbetslösheten ökar till 8,0 procent. Regeringens prognos är att den fortsätter öka för att i början av 2025 landa på 8,5 %. Det motsvarar mer än 40 000 fler arbetslösa jämfört med 2023. Utvecklingen drivs till stor del av en snabbt stigande arbetslöshet bland utrikes födda, som redan innan låg på långt högre nivåer än inrikes födda.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark