Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera valsedelsystemet

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet.

I sin rapport om erfarenheter från valen 2022 drar Valmyndigheten slutsatsen att för en majoritet av väljarna fungerar valen och röstningen väl. Myndigheten menar samtidigt att valsystemet är i behov av förändringar för att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system. 

Med hänsyn till bland annat Valmyndighetens erfarenheter behöver valsedelsystemet utvärderas. En parlamentariskt sammansatt kommitté får därför i uppdrag att utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet, inklusive att analysera för- och nackdelar med att övergå till ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

– Ur demokratisk synvinkel är förtroendet för valsystemet viktigt. Särskilt i ljuset av Valmyndighetens slutsatser är det därför bra att valsedelsystemet analyseras, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

– Vi har länge sett ett stort behov av att se över det svenska valsedelsystemet. I likhet med Valmyndigheten så skulle vi vilja se ett robustare och säkrare valsedelsystem. För att uppnå det ser vi positivt på att utreda exempelvis en gemensam valsedel, säger Matheus Enholm (SD), talesperson i konstitutionella frågor. 

– Det nuvarande valsedelssystemet har blivit allt svårare att hantera, med valsedelsställ som är nästan omöjliga att överblicka. Kravet att avskärma valsedelställen medförde på många håll köer vid det senaste valet. Det är därför nödvändigt att se över valsedelsystemet och vi välkomnar att det nu ska utredas, säger Gudrun Brunegård (KD), ledamot i konstitutionsutskottet. 

– Särskilt viktigt när valsedelsystemet nu ska utvärderas är att värna och stärka valhemligheten för alla väljare, inte minst personer med funktionsnedsättningar, till exempel personer med synnedsättning, säger Malin Danielsson (L), ledamot i konstitutionsutskottet.

Kommittén ska bland annat:

  • göra en utvärdering av valsedelsystemet med partispecifika valsedlar, 
  • göra en internationell jämförelse av proportionella valsystem som använder gemensamma eller neutrala valsedlar, 
  • undersöka och redovisa hur ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar skulle påverka och påverkas av övriga delar av det svenska valsystemet,
  • analysera och bedöma hur gemensamma eller neutrala valsedlar skulle påverka förutsättningarna för bland annat personer med funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, att delta i valen på lika villkor,
  • ta ställning till om systemet med partispecifika valsedlar bör reformeras alternativt avskaffas och ersättas med ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar, och
  • lämna de förslag till författningsändringar som kommittén anser är motiverade. 

Den parlamentariskt sammansatta kommittén, som kommer att bestå av representanter för samtliga riksdagspartier, kommer att ledas av tidigare hovrättspresidenten och ordföranden i Valmyndighetens nämnd Margareta Bergström.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2025.

Beslutet att tillsätta en utredning är en del av Tidöavtalet.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt, Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Arvid Jansson
Presskontakt, Kristdemokraterna
e-post till Arvid Jansson
Johannes Ängessved
Presskontakt, Liberalerna
e-post till Johannes Ängessved
Laddar...