Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny reglering ska stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende

Publicerad

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende, men också stärka barns rättigheter så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet. Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024.

Lagändringarna som riksdagen nu röstat igenom innebär att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. De ska också ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barn och unga. Vidare ska också barn och ungas tillgång till hälso-och sjukvård samt skola stärkas genom dessa ändringar.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. De lagändringar som riksdagen nu röstat igenom innebär ett stort steg i rätt riktning för våldsutsatta barn och vuxna. Nu behöver alla berörda aktörer kraftsamla för att förverkliga intentionerna bakom det nya regelverket, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

I och med lagändringarna kommer det krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Kommuner och regioner som bedriver sådan verksamhet ska anmäla detta till myndigheten.

Regeringen har tagit flera initiativ till stöd för genomförandet av reformen. Exempelvis har det nationella kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet fått i uppdrag att hjälpa socialsekreterare och personal i skyddade boenden att i praktiken utveckla barnrättsperspektivet för barn i sådana boenden. Socialstyrelsen och Myndigheten för Delaktighet ska bland annat bidra till att utveckla uppföljningen av kvalitet i skyddade boenden för barn och vuxna som har funktionsnedsättningar. 

Lagändringarna föranleds av förslagen i propositionen 2023/24:31 Stärka rättigheter för barn och unga i skyddat boende. 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...