Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya åtgärder för att stoppa den organiserade brottslighetens pengaflöden

Publicerad

Den organiserade brottsligheten använder sig av det finansiella systemet för att begå brott, för att tvätta brottsvinster och för att överföra och återinvestera brottsvinster i kriminell verksamhet. Valutaväxling är ett led i internationella penningöverföringar, så kallad hawala-verksamhet, som spelar en central roll i de kriminella nätverkens pengaflöden. Polismyndigheten har varnat för att kriminella använder hawala för att gömma och flytta brottsvinster. Därför går nu regeringen fram med nya åtgärder.

– Det är avgörande att försvåra för kriminella att tillskansa sig, överföra och tvätta pengar. För att bekämpa de kriminella behövs krafttag för att stoppa deras pengaflöden. Det här handlar om att få på plats ett hawala-förbud i den meningen att det blir straffbart att bedriva informell hawala i Sverige, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Hawala är ett informellt betalsystem som inte kräver tillgång till sedvanlig finansiell infrastruktur. Hög grad av anonymitet, låg spårbarhet och ett stort inslag av kontanter bidrar till att det är särskilt användbart för den organiserade brottsligheten. Hawala riskerar också att användas som ett verktyg för terrorfinansiering.

Trots riskerna för att hawala missbrukas av kriminella så har regleringen länge varit mycket begränsad. Den 1 juni 2023 vidtog regeringen den första åtgärden för att skärpa regleringen med propositionen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut. Det innebär att det från och med den 1 januari 2024 ställs skärpta krav på valutaväxlare.

Regeringen går nu fram med två ytterligare åtgärder som innebär skärpta krav. I promemorian Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem före­slås att valutaväxling och penningöverföring ska vara tillståndspliktig, vilket innebär att sådan verksamhet omfattas av olika former av ökade krav, såsom kapitalkrav. Det gör det svårare att använda en verksamhet som exempelvis valutaväxlare som en fasad för att dölja annan, otillåten verksamhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

En bokstavsutredare får samtidigt i uppdrag att inom sex månader ta fram ett förslag till straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering. Ett straffbeläggande av brott mot tillståndsplikten skulle innebära att den som bedriver informell hawala kan hamna i domstol och dömas till fängelse. Marcus Isgren, ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden, är utsedd bokstavsutredare.

Bakgrund

Hawala är ett informellt betalsystem som inte kräver tillgång till finansiell infrastruktur. I stället överförs pengar mellan personer i olika länder genom internationella nätverk av förmedlare. Penningöverföringarna sker genom att medel tas emot från en betalare utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn. Överföringarna föregås av valutaväxling, till exempel från svenska kronor till euro eller dollar.

Sedan september 2023 arbetar en interdepartemental arbetsgrupp mellan Finansdepartementet och Justitiedepartementet med förutsättningarna för en bred uppsättning av åtgärder mot brottslighet i det finansiella systemet. De två åtgärder som Finansdepartementet presenterar i dag är exempel på ett resultat av arbetsgruppens arbete.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...