Regeringen ger uppdrag om beredning av havsbaserad vindkraft utanför Blekinge

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Blekinge län i uppdrag att se över förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Cirrus. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska även utreda möjligheterna för undervattenskablar i anslutning till anläggningen.

– Regeringen är positiv till att det kommer så många ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi kommer att behöva fördubbla vår elproduktion fram till år 2045 för att klara klimatomställningen och nå hela vägen till nettonollutsläpp. Alla fossilfria kraftslag kommer att behövas och varje ny terawattimme är välkommen i utbyggnaden av vår fossilfria elproduktion, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Länsstyrelsen i Blekinge län får därför i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftparken Cirrus. Anläggningen planeras att byggas cirka fem mil söder om Karlskrona i Östersjön, inom Sveriges ekonomiska zon. Även SGU får i uppdrag att utreda möjligheterna för undervattenskablar i anslutning till platsen.

Dessa uppdrag är en del av regeringens satsning på att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av den havsbaserade vindkraften. Bland annat gav regeringen förra veckan i uppdrag till Länsstyrelserna i Västra Götalands och Östergötlands län tillsammans med SGU att bereda två vindkraftparker och undervattenskablar i Västerhavet respektive Östersjön.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg