Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår att utvisningsbeslut ska gälla under längre tid

Publicerad

I dag har migrationsminister Maria Malmer Stenergard tagit emot delbetänkandet Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud. Utredningen föreslår att beslut om avlägsnande (utvisning eller avvisning) ska gälla så länge utlänningen är kvar i landet och därefter som regel i fem år. Det föreslås också att förbud mot att resa tillbaka till Sverige i vissa fall kan bestämmas till en längre tid än idag.

Ladda ner:

– Att öka återvändandet och bekämpa skuggsamhället är viktiga prioriteringar för regeringen. Förra året kom ungefär var fjärde asylansökan från en person som redan fått sin sak prövad, men som ändå stannat kvar i landet så länge att beslutet om avlägsnande hunnit preskriberas. Utredningens förslag minskar risken för att den som fått ett avlägsnandebeslut håller sig undan, och kan i stället bidra till att fler personer återvänder till sitt hemland, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

I delbetänkandet föreslås bland annat

  • att ett beslut om avlägsnande ska gälla i fem år från det att utlänningen har lämnat landet, eller längre än så om det finns ett återreseförbud som löper,
  • en möjlighet att meddela längre återreseförbud än i dag om en utlänning inte har lämnat landet när tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut, och
  • en bestämmelse som tydliggör att återreseförbud ska börja löpa den dag utlänningen lämnar medlemsstaternas territorium eller, om personen ska verkställas till en medlemsstat, den dag utlänningen lämnar Sverige.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2025

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand