Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt uppdrag till Trafikverket att samordna sjöfartens klimatomställning

Publicerad

Regeringen fortsätter att sjösätta aviserade uppdrag från den klimatpolitiska handlingsplanen. Nu förlängs Trafikverkets uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart med fokus på sjöfartens klimatomställning.

– Sjöfarten är en viktig del av transportsystemet. Efterfrågan på transporter väntas öka och till 2045 är målet att sektorn ska nå i princip nollutsläpp. Det finns därför behov av att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och främja arbetet för fossilfrihet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Sjöfarten spelar en central roll i omställningen av transportsystemet. Samordnarens roll är att främja en snabb och effektiv omställning så att fartygsflottan kraftigt minskar sina utsläpp av växthusgaser. Det är ett viktigt steg i transportsektorns omställning och för att nå hela vägen ner till nettonollutsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen förlänger uppdraget till Trafikverket i de delar som fokuserar på sjöfartens omställning till fossilfrihet samt ökad överflyttning till sjöfart för att bidra till ökad intermodalitet i godstransportsystemet.

En ny uppgift för samordnaren blir att etablera en samverkansplattform med relevanta offentliga aktörer, till exempel på lokal och regional nivå, för att utveckla former för innovationsupphandlingar som kan påskynda sjöfartens omställning till fossilfrihet samt elektrifiering.

Vidare ska Trafikverket fortsatt föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare och andra berörda aktörer för att stötta arbetet med att etablera så kallade gröna sjöfartskorridorer.

Uppdraget består av ett antal deluppdrag och ska slutredovisas senast 30 juni 2027.

För att ge Trafikverkets arbete en flygande start bjöd Andreas Carlson in till ett branschmöte för att diskutera sjöfartens omställning och konkurrenskraft.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...