Hoppa till huvudinnehåll

Nationell kartläggning krävs för att radioaktivt avfall ska hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt

Publicerad

I Sverige finns tusentals verksamheter där strålning förekommer, till exempel inom sjukvård, industri och forskning. Dessa verksamheter kallas icke kärntekniska och genererar cirka fem procent av allt radioaktivt avfall i Sverige. Systemet för omhändertagande av detta avfall har brister. Regeringen ger därför Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga omhändertagandet av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet.

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att redovisa en nulägesanalys av hur omhändertagandet av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet sker, vilka som hanterar radioaktivt avfall, vilka problem som finns i hanteringen samt hur andra länder hanterar sådant avfall.

– Radioaktivt avfall ska alltid hanteras så att människor och miljö skyddas mot skadlig verkan av strålning. Avsaknaden av ett heltäckande system för omhändertagande av radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet har varit känt under en längre tid, utan att tidigare regeringar har vidtagit nödvändiga åtgärder. Nu tar den här regeringen det första steget mot en heltäckande lösning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får nu i uppdrag att kartlägga avfallsflödena och hanteringen samt beskriva roller och ansvar hos olika aktörer som i dag omhändertar radioaktivt avfall. Myndigheten ska även identifiera problem i omhändertagandekedjan och göra en jämförande beskrivning av hur andra länder hanterar omhändertagandet av radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...