Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ny version av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ska tas fram

Publicerad

Regeringen gav den 7 mars Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att ta fram en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer fick stor uppmärksamhet 2018 när den landade i brevlådan hos 4,9 miljoner svenska hushåll. Broschyren handlar om hur hushållen i Sverige ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Nu har regeringen beslutat att ge MSB i uppdrag att öka människors kunskap om hur de bäst förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap och ytterst krig. I uppdraget ingår att ta fram en ny version av Om krisen eller kriget kommer, som ska gå ut till hushållen under 2024.

– I och med det allvarliga, säkerhetspolitiska läget och Sveriges kommande medlemskap i Nato behövs en ny, uppdaterad version av Om krisen eller kriget kommer. Samtidigt som arbetet i regeringen och hos ansvariga myndigheter fortsätter för att stärka Sveriges motståndskraft, bygger det civila försvaret också på den enskildes beredskap. En uppdaterad version av broschyren kommer hjälpa i den uppgiften, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Med rätt förberedelser kan privatpersoner klara besvärliga situationer bättre och samhället kan fokusera på att hjälpa de som har svårast att klara sig själva. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krissituation är avgörande för att uppnå ett starkt totalförsvar.

Uppdraget ska slutredovisas till Försvarsdepartementet senast den 31 januari 2025.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...