Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår att stöd för precisionsjordbruk ska kunna ges i hela landet

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att överlämna ett förslag till ändring av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till EU-kommissionen. Ändringen innebär bland annat att stödet för precisionsjordbruk ska kunna ges i hela landet från 2025. Stödet kommer därmed omfatta ytterligare cirka 200 000 hektar.

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027

Stödet till precisionsjordbruk ska bidra till att i högre grad anpassa gödslingen till odlingsförutsättningarna och grödans behov, och minska risken för att växtskyddsmedel sprids till vatten. Ersättning för precisionsjordbruk gäller i dag för lantbrukare som har sin åkermark inom ett nitratkänsligt område. Genom den föreslagna ändringen i den strategiska planen utökas stödet för precisionsjordbruk till hela landet.

– Precisionsjordbruk innebär ett mer effektivt och hållbart nyttjande av jordbruksmark. Ett utökat stöd som omfattar hela landet stärker svenskt jordbruks hållbarhet och konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Peter Kullgren,

För att kompensera jordbrukare med produktion i områden med sämre förutsättningar finns det möjlighet att söka stöd som kompenserar för dessa nackdelar. Efter det att en ny beräkning av kostnadsnackdelen för lantbrukare i norra Sverige gjorts föreslår regeringen också att stödnivån i stödområde 1 justeras upp.

Ett antal våtmarksprojekt som inte kunnat bli färdiga innan Landsbygdsprogrammet tar slut föreslås även kunna få sin sista utbetalning via strategisk plan i stället.

Genom regeringsbeslutet ges Jordbruksverket i uppdrag att lämna över förslagna ändringar till kommissionen som därefter behöver ge Sverige ett formellt godkännande.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...