Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tar nästa steg för framtida reservhamn på Gotland

Publicerad

Regeringen går nu vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland. Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda förberedande utredningar avseende Kappelshamn.

– Gotland behöver en fungerande hamn om något oförutsett händer, och det finns i dagsläget inget tillräckligt bra alternativ om Visby hamn av något skäl inte är tillgänglig. Regeringen bedömer därför att arbetet med att skapa en reservhamn behöver fortsätta och att Kappelshamn är det bästa alternativet att gå vidare med, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Befolkning, företag och samhällsviktiga verksamheter på Gotland är beroende av att det finns tillgång till en fungerande hamn. En reservhamn är av stor betydelse i ett totalförsvarsperpektiv för att säkra robusthet och redundans av en omistligt viktig del av det svenska territoriet, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att inleda förberedande utredningar och undersökningar för att en framtida reservhamn för Visby hamn ska kunna tillskapas snarast möjligt i Kappelshamn på Gotland.

Trafikverket ska i samverkan med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket bland annat göra relevanta geotekniska undersökningar och sjömätningar i farleden och i hamnområdet.

Utöver det ska Trafikverket även bedöma vilka åtgärder som krävs i farleden och i hamnområdet, och beräkna kostnaderna för det fortsatta arbetet med att anlägga en framtida reservhamn vid Kappelshamn.

Befolkning och företag på Gotland samt samhällsviktiga verksamheter kopplade till Gotland är i dagsläget beroende av att Visby hamn är tillgänglig året runt. Om hamnen i Visby av något skäl inte kan anlöpas finns det i dag inte något fullgott alternativ. Det är, bland annat av beredskapsskäl, en begränsning som regeringen bedömer inte är tillfredsställande.

Trafikverket ska senast den 25 juni 2024 lämna en redovisning av kostnadsberäkningar för bedömda åtgärder i farled och hamnområde till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Därutöver ska Trafikverket lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 15 november 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne

Bakgrund

Trafikverket fick i juni 2023 i uppdrag att analysera förutsättningar och bedöma kostnader för reservhamnskapacitet till Visby hamn på Gotland. I redovisningen av uppdraget den 30 november 2023 bedömde Trafikverket att Kappelshamn hade bäst förutsättningar för att på sikt kunna utgöra ett alternativ till Visby hamn.

Laddar...