Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny modell för redovisning av den regionala skyddsombudsverksamheten ska tas fram

Publicerad

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att ge förslag på en ny modell för redovisning av den regionala skyddsombudsverksamheten. Modellen ska tas fram i samråd med arbetstagarorganisationerna Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundet.

- Vi ser ett behov av att se över formerna för redovisningen av den regionala skyddsombudsverksamheten. De behöver ses över och moderniseras i förhållande till aktuella regelverk. Därför ger vi nu Arbetsmiljöverket det här uppdraget, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

I augusti 2022 överlämnades betänkandet De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö till regeringen. Utredningen föreslog bland annat att regeringen skulle ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram en ny modell för redovisning av den regionala skyddsombudsverksamheten. 

Uppdraget till Arbetsmiljöverket ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2025 i en särskild rapport till Regeringskansliet.

Regionala och lokala skyddsombud

Bestämmelser om skyddsombud finns i arbetsmiljölagen (1977:1160). Skyddsombudens uppgifter, som att kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, gäller för både lokala och regionala skyddsombud. Ett regionalt skyddsombud har samma befogenheter som ett lokalt skyddsombud, vilket inkluderar möjligheten att avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa.

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att betala ut det statliga bidraget och det är även dit som de centrala arbetstagarorganisationerna årligen redovisar verksamheten. Arbetsmiljöverket redovisar sedan vidare detta till Regeringskansliet i form av en sammanställning.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...