Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar det humanitära stödet till Gaza

Publicerad

Med anledning av de omfattande humanitära behoven i Gaza presenterar regeringen ett nytt humanitärt stödpaket om 120 miljoner kronor. Stödet fördelas till FN:s barnfond (Unicef), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s livsmedelsprogram (WFP).

– Den humanitära situationen i Gaza är förfärande och behoven akuta, inte minst för många kvinnor och barn. Sverige är sedan tidigare en av de största humanitära givarna till krisen i Gaza. Regeringen ökar nu stödet ytterligare, med särskilt fokus på att bemöta hunger och att motverka kvinnors och barns utsatthet. Vi fortsätter också driva på för ett ökat humanitärt tillträde och ett omedelbart frisläppande av gisslan, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Beslutet om det ökade stödet innebär att Sverige sedan oktober 2023 med anledning av den humanitära krisen i Gaza har bidragit med drygt 520 miljoner kronor i humanitärt bistånd. Sverige är därtill sedan tidigare en av världens största givare av kärnstöd till flera av de humanitära aktörerna på plats i Gaza. 

Totalt fördelas 120 miljoner kronor i humanitärt bistånd enligt nedan:

  • FN:s barnfond (Unicef) – 20 miljoner kronor
  • FN:s befolkningsfond (UNFPA) – 20 miljoner kronor
  • FN:s livsmedelsprogram (WFP) – 80 miljoner kronor, varav 29 miljoner i Gaza och 51 miljoner i kärnstöd.

Unicef finns på plats i Gaza och inriktar sin verksamhet på barns och familjers behov. Det inkluderar att motverka undernäring hos barn och att ge befolkningen tillgång till rent vatten samt hälso- och sjukvård. Unicef arbetar också för barns rätt att gå i skolan, med psykosocialt stöd till barn och med kontantstöd till familjer. 

Stödet till UNFPA bidrar till att upprätthålla tillgången till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Fokus ligger på livräddande förlossningsvård, mödrahälsovård och vård av nyfödda, samt åtgärder för att förebygga sexuellt och könsrelaterat våld och ge skydd och stöd till offer för våld.

Stödet till WFP bidrar till att mat och näring når fram till den hungerdrabbade civilbefolkningen, inklusive i norra Gaza där oberoende experter bedömt att hungersnöd är nära förestående. WFP ansvarar också för merparten av FN:s logistik. Stödet bidrar därmed även till att stärka transport- och logistiklösningar så att stödet kan nå fram till de behövande. 

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...