Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska alla elever få rätt till bemannade skolbibliotek

Publicerad

De bästa förutsättningarna för att lära sig läsa och skriva ges med böcker, papper och pennor. Trots detta förekommer det att elever saknar tillgång till läroböcker, skönlitteratur och bemannade skolbibliotek. Regeringen genomför därför stora satsningar för att öka lästiden, förbättra läsförståelsen och minska skärmtiden i skolan. Som ytterligare ett steg, beslutar nu regeringen om en lagrådsremiss som innebär att alla elever ska ha rätt till bemannade skolbibliotek.

– Det ska inte vara möjligt att kalla en bokhylla i en korridor för ett skolbibliotek, utan alla elever ska ha skolbibliotek som är bemannade med utbildad personal. Ett välutrustat och bemannat skolbibliotek kan spela en viktig roll för att utveckla elevers läsförmåga och deras lärande i alla ämnen, säger skolminister Lotta Edholm.

– Skolbiblioteken har också en mycket viktig roll i att förbättra elevernas kunskap om medie- och informationskunnighet. Det behövs för att stärka deras förmåga att söka, analysera och kritiskt värdera information. I en tid då teknikutvecklingen sker allt snabbare, desinformationen brer ut sig och anti-demokratiska vindar blåser behövs det mer än någonsin, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– En utmaning i skolan är att pojkar som grupp har sämre läsförståelse än jämnåriga flickor. Detta riskerar att få betydelse för pojkars betyg generellt. En satsning på stärkta skolbibliotek kan bidra till att öka pojkars läsförmåga, säger Mattias Bengtsson, utbildningspolitisk talesperson Kristdemokraterna.

– Sverigedemokraterna välkomnar satsningen på skolbibliotek, inte minst eftersom elevers läsförmåga och tillgång till böcker behöver stärkas. Samtidigt är det viktigt att regelverket är flexibelt när det finns särskilda skäl, säger Patrick Reslow, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Tillgången till skolbibliotek ser i dag olika ut. Vissa elever har tillgång till ett fullt utrustat skolbibliotek med många böcker, olika medier och en utbildad bibliotekarie medan andra enbart har några böcker i ett litet rum. Förslaget innebär att elever som huvudregel ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Skolbibliotek ska avse en samlad, gemensam och ordnad verksamhet och ha en särskild lokal.

Dessutom föreslås att krav ska ställas på att skolbiblioteken ska vara bemannade. Skolbibliotekarier kan, tillsammans med lärarna, stärka elevers läsförmåga och läsintresse. Att skolbiblioteken är bemannade i högre utsträckning skapar också möjlighet för bibliotekarien att kunna arbeta aktivt och regelbundet med utbudet och miljön på skolbiblioteket.

Varje huvudman ska också ha en biblioteksplan som bland annat ska precisera hur ändamålet med skolbiblioteket ska uppnås och beskriva hur skolbiblioteket ska fungera och bidra till elevernas lärande. Det kan höja både verksamhetens kvalitet och stärka likvärdigheten.

Förslagen ska gälla för elever i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Kostnaden för förslagen beräknas till 216 miljoner kronor under 2025 och 432 miljoner kronor från 2026 och framåt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
Arvid Janson
Pressekreterare Kristdemokraternas riksdagskansli
Mobil 072-220 67 26
Laddar...