Rapport från Statsrådsberedningen

Svara på remiss – hur och varför Diarienummer: Pm 2003:02

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av remissinstansernas synpunkter mycket arbete.

Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet både utanför och inom Regeringskansliet. Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet.

Promemorian är en reviderad version av den ursprungliga från december 2003. Den finns numera enbart i digital form att ladda ner från webbplatsen.

Genvägar