Rapport från Näringsdepartementet

IT och energieffektivisering i Sverige Diarienummer: N2010.50

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En rapport om utvecklingen i Sverige för att svara upp mot Europeiska kommissionens meddelanden och rekommendation från 2009 inom området IT och energieffektivisering.