En mer flexibel ämneslärarutbildning Diarienummer: U2015/500/UH

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Syftet är att skapa förutsättningar för lärosätena att anordna en mer attraktiv utbildning och därmed öka söktrycket till utbildningen, inte minst i de ämnen där bristen på lärare är störst. Genom att det skapas större möjlighet till en sammanhållen utbildning med inriktningen mot arbete i gymnasieskolan, ökar lärosätenas möjlighet att anordna utbildning i ämnen som få studenter vill läsa på båda inriktningarna.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.