Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan Diarienummer: U2015/05783/S

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att ansvara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan. Innehållet i fortbildningen ska utgå från lärarnas behov och vara verksamhetsnära. Målgruppen är alla legitimerade lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och i sameskolan med prioritering av lärare i grundskolans årskurs 7–9. Skolverket ska också svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda lärare inom det specialpedagogiska området. Handledarutbildningen ska i första hand erbjudas behöriga speciallärare och specialpedagoger.

Uppdraget ska genomföras så att fortbildningen kan pågå från och med vårterminen 2016 till och med höstterminen 2019, under förutsättning att riksdagen för 2016–2019 beviljar medel för detta ändamål.