Rapport från Justitiedepartementet

Rapport från Skogsbrandsutredningen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Beskrivning och utvärdering av den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits av de berörda aktörerna i samband med skogsbranden i Västmanlands län.