Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan Diarienummer: U2015/03607/GV

Publicerad

I promemorian redovisas ett förslag till en förstärkt utbildningsgaranti för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolor med enskild huvudman.

Ladda ner: