Vissa skollagsfrågor - Del 2 Diarienummer: U2014/5176/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039).

Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk verksamhet från och med den 1 juli 2011. Lagen är mycket omfattande och under den tid den hittills tillämpats har det uppmärksammats ett behov av att se över ett antal frågor i lagen.