Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Belgien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Belgien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Belgien finns ett gott skydd för mänskliga rättigheter och landet anses i internationella jämförelser ha låg korruption och omfattande pressfrihet.

Belgien har pådragit sig kritik för situationen i sina fängelser. Dessa är idag överbelagda, personer med psykiska funktionsnedsättningar får inte alltid adekvat vård och situationen för frihetsberövande är ofta undermålig under fängelsepersonalens återkommande strejker.

Förbud mot religiösa symboler är vanliga inom utbildningsväsendet men också på arbetsmarknaden, hos både privata och offentliga arbetsgivare. Detta påverkar i praktiken ofta muslimska kvinnor och flickor som vill bära slöja på sin arbetsplats eller skola.

HBTQ-personers rättigheter har ett starkt skydd i lag. Samkönade par har rätt att ingå äktenskap och adoptera barn. Juridisk könskorrigering är möjlig, men innebär en omständlig och ingripande process.

Asylprocessen fungerar i stort men under 2015 hade myndigheter svårigheter med att ta emot alla ansökningar och ordna boende till alla asylsökande.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.