Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Uruguay

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Uruguay samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Uruguay är en stabil demokrati med välutvecklade samhällsinstitutioner. Landet benämns ofta som ett av de mest progressiva länderna i Latinamerika avseende mänskliga rättigheter och jämställdhet. Uruguay deltar aktivt i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter.

Enligt World Justice Project rapport 2015 var Uruguay på plats 18 av 113 länder i världen, och bäst i Latinamerika, om att uppfylla rättsstatens principer. På Transparency Internationals index 2016 av upplevd korruption rankades Uruguay på plats 21 av 177. I UNDP:s index över mänsklig utveckling rankades Uruguay på plats 52 av 188 år 2015 och Uruguay kategoriseras som ett land med hög mänsklig utveckling.

Landet har väl fungerande institutioner. Det nationella institutet för mänskliga rättigheter har ett självständigt och brett mandat att övervaka tillämpningen av de mänskliga rättigheterna i Uruguay.

Utbildningsväsendet är välutvecklat och 98 procent av den vuxna befolkningen beräknas vara läs- och skrivkunniga. Lagstiftningen gällande skydd av HBTQ-personers rättigheter anses vara god. Uruguay har benämnts som en global ledare i detta avseende.

Bland de större problemen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Uruguay återfinns långa häktningstider, bristfälliga förhållanden i landets fängelser där två tredjedelar av de intagna inte är slutligt dömda, våld mot kvinnor och barn, trafficking, samt diskriminering av den afro-uruguayanska minoriteten och de urfolk som finns i landet. Dessa grupper har också svårigheter att effektivt kunna tillvarata sina rättigheter. Några politiska mord eller frihetsberövanden har inte rapporterats under de senaste åren. Tortyr och annan omänsklig behandling är inte tillåtet, men rapporteras förekomma i viss mån, i synnerhet i landets fängelser. Frågan om straffrihet i Uruguay gäller huvudsakligen de brott som militär och polis begick under diktaturen 1973–1985.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...