Sweden's Adaptation Communication - A report to the United Nations Framework Convention on Climate Change

Publicerad

Den första svenska rapporten om klimatanpassning till FN:s organ UNFCCC. Rapporten är på engelska.

Ladda ner: