Förtydligande av övergångsbestämmelser till lagen om värdepappersmarknaden när det gäller clearingverksamhet ID-nummer: Fi2017/03878/V

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ändring i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om värdepappersmarknaden. Genom ändringen förtydligas att äldre bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden gäller för clearingverksamhet som drivs av en clearingorganisation som även är en central värdepappersförvarare fram till dess att den centrala värdepappersförvararen är auktoriserad som värdepapperscentral.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.