Översyn av personuppgiftslagen

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftslagen utformas i viss utsträckning enligt en missbruksmodell. Den innebär att regleringen inte tar sikte på själva hanteringen av personuppgifterna utan på att uppgifterna inte får missbrukas till skada för någons personliga integritet. Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel löpande text och enstaka ljud- och bildupptagningar, skall undantas från de flesta av personuppgiftslagens detaljerade hanteringsregler. Sådan behandling skall vara tillåten utan andra restriktioner än att den registrerades personliga integritet inte får kränkas.